Skates Jackson DJ2270 Competitor set Size 33

142212111801

Size US girls/ladies 33 (3)
Widths B
Colour white
Brand JACKSON

Non EU price:

157,50

189,00

Dj2270

Description

Set with Mirage blades

Additional information

Size US girls/ladies 33 (3)
Widths B
Colour white
Brand JACKSON