Ostutingimused Icestar’is

1. Ostutingimuste kehtivus

 • 1.1. Käesolevad Ostutingimused kehtivad kaupluse ICESTAR klientide ja kaupluse  omaniku JIV Sport  OÜ, Toom-Kuninga 15, Tallinn 10122, Eesti 10917509 (edaspidi Icestar) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • 1.2. Kui Ostutingimuste mõni punkt on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, siis lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
 • 1.3. Lisaks Ostutingimustele reguleerivad Kliendi ja Icestar’i vahelisi suhteid Eesti Vabariigis väljakujunenud Head Tavad.
 • 1.4. Icestar jätab endale õiguse käesolevaid Ostutingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tulenevalt seadusandluse või ärikeskkonna muutumisest. Ostutingimuste muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumisest Icestar´i interneti leheküljele www.icestar.ee. Kui Klient esitas oma tellimuse enne Ostutingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses on ette nähtud teisiti. Soovitame Ostutingimused tellimuse esitamise käigus välja printida
 • 1.5. Tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud Ostutingimustega ja on nendega nõus

2. Kaupade hinnad

 • 2.1. Icestar’is  müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%, kuid ei sisalda kohaletoimetamise tasu. Icestar jätab endale õiguse kaupade hindasid muuta vastavalt sellele, kuidas muutuvad sisseostuhinnad. Kui Klient esitas oma tellimuse enne hinna muutmist, kehtib talle hind, mis on näidatud tellimuse kinnituses.
 • 2.2. Kauba kohaletoimetamine maksab olenevalt kohaletoimetamise viisist, mille valib Klient. 
 • 2.3. Icestar jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli kaubal enne muudatuse jõustumist.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

 • 3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud toote lehel olevale nupule “Lisa ostukorvi”.
 • 3.2. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.
 • 3.3. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
 • 3.4. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamisviisi ning kontrollib, kas Saaja andmed on korrektsed.
 • 3.5. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendile e-mail.
 • 3.6. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on tellimuse eest tasunud 100% ulatuses.

4. Tellitud kauba eest tasumine

 • 4.1. Tellitud kauba eest on võimalik tasuda krediitkaardiga.
 • 4.2. Pärast ostu vormistamist saadetakse arve Kliendi e-mailile.
 • 4.3. Kui Klient ei ole saanud arvet , palume ühendust võtta JIV Sport OÜ telefoni teel või e-maili kaudu.
 • 4.4. Kui Klient soovib tasuda arvega ja pikemat maksetähtaega, palume ühendust võtta info@icestar.ee
 • 4.5. Kui Klient ei ole tellimuse eest tasunud 3 kalendripäeva jooksul alates arvel märgitud kuupäevast, loeb Icestar seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. Kaupade kohaletoimetamine

 • 5.1. Pärast tellimuse eest tasumist toimetatakse kaup Kliendini 1-14 päeva jooksul.
 • 5.2. Kaubale on võimalik ka ise järgi tulla meie kauplusesse Tallinnas, Toom-Kuninga 15

6. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine

 • 6.1. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kauba tagastamisest tuleb Icestar’i enne postitamist teavitada, saates info e-mailiga aadressile info@icestar.ee.
 • 6.2. Eritellimusel valmistatud ja eritingimustel tarnitud kaup on kliendil õigus tagastada ainult eelnevalt sõlmitud kirjalikul kokkuleppel Icestariga.
 • 6.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, originaalsiltidega ja originaalpakendis
 • 6.4. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Icestar´i
 • 6.5. Icestar ei kompenseeri Kliendile kauba tagasi saatmise kulu.
 • 6.6. Kui on näha ja ekspertiis tuvastab, et tagastatud toode on kasutatud või viga saanud ja see on põhjustatud Kliendi poolt, ei kuulu toote eest raha tagasi maksmisele ja Icestar tagastab omakorda Kliendile toote.

7. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

 • 7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
 • 7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
 • 7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@icestar.ee järgneva infoga:
 • 7.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;
 • 7.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;
 • 7.3.3. tellimise kuupäev;
 • 7.3.4. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
 • 7.3.5. Icestar´le esitatav nõue;
 • 7.3.6. tellimuse number, võimalusel lisada tellimuse kinnituse koopia.
 • 7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud pärast defekti ilmnemist hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Icestarilt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
 • 7.5. Icestar ei vastuta:
 • 7.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
 • 7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
 • 7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

 • 8.1. Icestar vastutab Kliendi ees Icestar´i poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • 8.2. Klient vastutab Icestar´i ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
 • 8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 • 8.4. Icestar ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames. Kui toode ostetakse sünnipäevakingiks või mingil muul põhjusel on toote kättesaamisega väga kiire, palume sellest koheselt meile kirjutada pärast tellimuse esitamist.

9. Muud tingimused

 • 9.1. Icestar kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Icestar ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele, kes toimetavad kaupa kohale.
 • 9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja JIV Sport OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadustest ja valitsuse määrustest.
 • 9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Icestar´l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 • Käesolevad Ostutingimused kehtivad alates 01.02.2014.a
Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.