ÜLDTINGIMUSED

1.1. Üldised tingimused kehtivad www.icestar.ee kliendi (edaspidi Ostja) ja www.icestar.ee (edaspidi Icestar) omaniku vahel:

JIV Sport OÜ
Saue, Kasesalu 12, Eesti
Telefoninumber +372 6422063 (E-R 11:00-18:00)
E-post: info@icestar.ee
Registrikood. 10917509
KMKR nr EE100802247
a/a LHV EE077700771001006510

vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Icestar jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.icestar.ee . Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Ostja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Icestar koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Ostja valib www.icestar.ee kodulehelt välja soovitud tooted ning sooritab tellimuse lisades tooted ostukorvi.

2.2. Palume Ostjal kontrollida enne tellimuse eest tasumist, et tellimuses esitatud info on korrektne. Peale arve tasumist saadetakse Ostjale emailile tellimuse kinnitus. 

2.3. Tellitud kaubale on võimalik järele tulla Icestar kaupluses, Tallinnas, Toom-Kuninga 15 , tellida kaup SmartPost pakiautomaati või Fedex kulleriga ukseni.

2.4. Müüja ja Ostja vahel jõustub müügileping alates Ostja poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

KAUBA TAGASTAMINE

Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup Icestari tagastada ja saada tasutud raha tagasi. Taganemisõiguse teostamiseks peab Ostja esitama Icestarile ühemõttelise kirjaliku taganemisavalduse.

Tagasimakse teostamiseks kulub maksimaalselt 30 päeva. Tagasimakset teostades lahutatakse tagastatavast summast transpordikulu.

Taganemisavalduse kättesaamisel tagastame raha samale arveldusarvele, millelt raha meile laekus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, v.a. kui võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni tarbija on tagastanud meile taganetud lepingu esemeks olnud kauba või esitanud tõendi, et on selle kauba meile tagasi saatnud.

Juhul, kui Teie tellimus tuli mitme pakina, siis palun tagastage mittesobivad tooted ühe saadetisena.

Kui paki tagastamisega ilmneb probleeme võtke ühendust meie info@icestar.ee või helistades meile telefonil +372 6422063. Klienditeeninduse tööaeg: E-R 14:00-18:00.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ning originaalpakendis. Tarbija võib tootega tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik toote omaduste ja sobivuse veendumiseks. Selleks peab tarbija käsitsema ja kasutama toodet üksnes nõnda nagu tal lubataks seda tavapäraselt kaupluses teha. Seega, palume tagastada kasutamata, kahjustamata, siltidega ning originaalpakendis kaup. Hügieenilistel kaalutlustel ei ole võimalik tagastada aluspesu, ujumisriideid ja sokke juhul kui toote pakend on avatud. Icetsar jätab endale õiguse keelduda tagasimakse tegemisest, kui toodet on kasutatud kauem/rohkem, kui see on vajalik kauba omadustes ja sobivuses veendumiseks. Sellisel juhul tagastatakse kaup tarbijale ja tagasimakset ei teostata.

Originaalpakendi avamine tuleb teha ettevaatlikult, seda kahjustamata. Ainult juhul, kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest. Kui Ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient koheselt ühendust võtma müüja esindajaga.

Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile. Müüja ei hüvita esialgset kauba kättetoimetamise kulu.

MÜÜGIGARANTII ja PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 6 kuu jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Ostja kohustub Müüjat teavitama kauba mittevastavusest viivitamatult, hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

Ostja saab pretensiooni esitada võttes Icestariga ühendust e-posti teel kirjutades aadressile info@icestar.ee . Pretensioonil palume märkida kliendi nime ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või enda elukohajärgse kohtu poole.

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

  • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
  • parandamine ebaõnnestub

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

  • toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus; toode on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt;
  • mehhaaniliste vigastuste korral;
  • rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;
Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.